ویژگی های یک هدف خوب – هدف SMART

18 1,640

ویژگی های یک هدف خوب – هدف SMART

اگر شما هم هدف گذاری کرده باشید شاید این سوال به ذهن تان رسیده باشد که ویژگی های یک هدف خوب چیست؟
یک هدف مانند یک بذر است، هرچقدر یک بذر خوب و مرغوب باشد به همان میزان احتمال سر از خاک بیرون آوردن و رشد کردن آن بیشتر است، هیچ کشاورزی بذرهای خراب و کرم زده را برای کاشتن انتخاب نمی کند، ما هم باید مانند کشاورزان از بذرهای خوب استفاده کنیم تا بتوانیم احتمال دستیابی به یک هدف را افزایش دهیم.
مغز را می توان از چند جهت تقسیم بندی کرد، یکی از آن تقسیم بندی ها نیم کره چپ و نیم کره راست است.

نیم کره چپ بیشتر مسئول کارهای استدلالی، محاسباتی، منطقی، ریاضی و از این قبیل کارها است و عملکرد آن هم به صورت خطی و متوالی است مثلا فرض کنید روبروی یک ریل راه آهن که در دل یک کوه نصب شده است ایستاده اید، صدای قطار را می شنوید، چند لحظه بعد اولین واگن قطار را که از پیچ کوه نمایان می شود را می بینید، سپس واگن دوم و بعد واگن سوم و الی آخر.

نیم کره چپ مغز به این صورت می تواند عمل کند یعنی مراحل کار یا هر چیزی باید متوالی، پشت سر هم و به صورت خطی باشد.

نیم کره راست بیشتر مسئول کارهای هنری، تصویری، احساسی و از این قبیل کارها است و عملکرد آن هم به صورت کلی و به یک باره است، نیم کره راست واگن قطارها را به صورت خطی نمی بیند بلکه مانند این است که سوار بالنی شده باشد و از بالا تماشا می کند، کل واگن های قطار به همراه ریل قطار را تا کیلومترها دورتر می بیند، دید بسیار وسیع تری دارد، به خاطر همین ویژگی از قدرت بسیار بیشتری برخوردار است.

نکته ی بسیار مهمی که باید بدانیم این است که ما برای اینکه به اهدافمان برسیم باید از قدرت هر دو نیم کره و هماهنگ با هم استفاده کنیم، نمی توانیم فقط به امید یک نیم کره بمانیم. ما برای راه رفتن به هر دو پایمان احتیاج داریم در این صورت است که تعادلمان حفظ شده و می توانیم با سرعت زیاد هم بدویم. اگر یکی از پاهایمان را با دستمان بگیریم و بخواهیم با یک پا حرکت کنیم، در این حالت سرعت ما نصف نمی شود، بلکه حتی حفظ تعادل هم برای ما مشکل می شود، چه برسد به حرکت کردن.

در ادامه به ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز می پردازیم، در مقالات بعدی این موضوع را از نظر نیم کره راست مغز هم بررسی می کنیم.

ویژگی های یک هدف خوب – اهداف SMART

۱- هدف باید روشن و واضح باشد Specific

از اولین ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز این است که بتوانیم آن را کاملا واضح و روشن بیان کنیم، آنقدر واضح و روشن که حتی یک کودک دبستانی هم آن را متوجه شود، دلیل اینکه هدف باید کاملا واضح و روشن باشد این است که نیم کره چپ مغز با منطق و استدلال سر و کار دارد، به صورت صفر و یک عمل می کند یا هدف مشخص و واضح است یا نیست، یا می توان به آن رسید یا نه.

فرض کنید شخصی هر ماه دو میلیون تومان درآمد دارد که یک میلیون آن را خرج می کند و یک میلیون آن را هم پس انداز می کند، اگر این فرد بخواهد یک واحد آپارتمان ۲۴۰ میلیون تومانی بخرد، طبق محاسبات نیم کره چپ مغز اگر تورم وجود نداشته باشد و قیمت خانه تغییر نکند، با ماهانه یک میلیون تومان پس انداز، آن شخص می تواند ۲۰ سال بعد آن خانه را بخرد.

برعکس آن، نیم کره راست مغز کل ماجرای خرید خانه را به صورت کلی می بیند، برای او پس انداز کردن ماهانه معنی ندارد، او یک خانه می خواهد که باید آن را تهیه کند، چون از بالا به قضیه نگاه می کند مسلط تر است، ممکن است کاری کند که آن شخص از کارش اخراج شود و در عوض کسب و کار خودش را راه بی اندازد و با یک ایده و در کمترین زمان ممکن آن مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان را فراهم کند.

خب در اینجا به نفع آن شخص است که نیم کره چپ را نادیده بگیرید و به جای آن از نیم کره راست مغز استفاده کند تا اینطوری خیلی راحت تر و زودتر به هدفش یعنی خرید خانه برسد اما همانطور که گفتیم نیم کره چپ مغز و نیم کره راست مغز باید با هم هماهنگ باشند، اگر آنها هماهنگ نباشند مانند این است که یک پای مان را به دستمان از پشت گره زده باشیم و بخواهیم فقط با یک پا حرکت کنیم، در این حالت هیچ تعادلی نخواهیم داشت چه برسد به راه رفتن.

درست است که نیم کره راست مغز قدرت بیشتری دارد ولی نیم کره چپ مغز هم قدرت های زیادی دارد که نمی توان نادیده گرفت و نیم کره راست نمی تواند بدون قدرت نیم کره چپ کارهای زیادی انجام دهد.

۲- هدف باید قابل اندازه گیری باشد Measurable

از دومین ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز این است که بتوانیم آن را اندازه بگیریم، همانطور که گفتیم نیم کره چپ مغز با منطق، استدلال، محاسبات و ریاضی  سر و کار دارد و به صورت صفر و یک کار می کند، اگر هدفی قابل اندازه گیری نباشد از نظر او یعنی صفر پس نمی توان به آن رسید بنابراین باید بتوانیم آن هدف را اندازه گیری کنیم.

در مثال خانه، نیم کره چپ تمام محاسبات را انجام داده بود، اینکه قیمت خانه چقدر بود، چقدر می توانست ماهانه پس انداز کند، چند سال طول می کشید تا بتواند خانه را بخرد، از نظر نیم کره چپ مغز اگر هدف قابل اندازه گیری باشد، پس امکان رسیدن به آن هم وجود دارد، پس برای اینکه به اهدافتان برسید باید اهدافتان را قابل اندازه گیری کنید.

اهدافی مانند داشتن زندگی خوب، پول زیاد، رسیدن به موفقیت، رسیدن به خوشبختی از نظر نیم کره چپ مغز قابل اندازه گیری نیستند پس قابلیت دستیابی هم ندارند.

۳- هدف باید باورکردنی و قابل دسترس باشد Attainable

از سومین ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز این است که باید باور کنیم که می توانیم به آن هدف برسیم، در مثال خانه دیدم که آن شخص بعد از ۲۰ سال می توانست به هدف خود یعنی خرید خانه برسد، پس این هدف باور کردنی و قابلیت دست یابی دارد، هر چند در زمان خیلی طولانی، ولی امکان پذیر است، بنابراین نیم کره چپ مغز می تواند آن را به عنوان یک هدف خوب بپذیرد.

۴- واقع گرایانه Realistic

از چهارمین ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز این است که هدف باید واقع گرایانه باشد، همانطور که گفتیم نیم کره چپ مغز با منطق، استدال، محاسبات و ریاضی سر و کار دارد بنابراین «احتمال» هم مربوط به نیم کره چپ مغز است، چون احتمال هم قابل اندازه گیری است، بنابراین اهداف را هم از نظر احتمال باید بررسی کنید اینکه چقدر احتمال رسیدن به آن وجود دارد، آیا منطقی است یا نه.

در ابتدا بهتر است اهدافی را انتخاب کنید که احتمال رسیدن به آن ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد و ریسک رسیدن به آن کمتر باشد تا نیم کره چپ مقاومتی نشان ندهد، اما بعدها می توانید اهدافی با احتمال کمتر و ریسک بیشتر هم انتخاب کنید.

راه اندازی یک کسب و کار چند میلیارد تومانی برای یک شخصی که تازه وارد بازار کار شده است و سرمایه و تجربه ای ندارد دور از دسترس است، البته غیرممکن نیست ولی محقق کردن آن خیلی سخت است، همانطور که گفتیم افق دید نیم کره چپ مغز بسیار کم و محدود است نمی تواند راه اندازی یک کسب و کار چند میلیاردی را که به عوامل زیادی بستگی دارد و ریسک بالایی هم دارد به راحتی بپذیرد.

۵- زمان بندی شده  Time based

از پنجمین ویژگی های یک هدف خوب از نظر نیم کره چپ مغز این است که دارای زمان باشد، در مثال خانه دیدیم که آن شخص می توانست با ماهانه ۱ میلیون تومان پس انداز بعد از ۲۰ سال به هدف خود برسد یعنی برای هدف خود یک برنامه ی زمان دار تعریف کرده بود،  به همین خاطر آن هدف قابلیت دستابی دارد.
وقتی هدفی انتخاب می کنیم باید از نظر هر دو نیم کره چپ مغز تایید شده باشند تا از ویژگی های یک هدف خوب برخوردار باشند بنابراین اهدافتان را به این ۵ ویژگی مجهز کنید تا احتمال رسیدن به آن را به طور چشمگیر افزایش دهید.

منبع مدیر هدف

اشتراک در خبرنامه
با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر از جدیدترین اخبار، مقالات و آموزش‌های سایت ما با خبر شوید
18 نظرات
 1. محمد هاشم نوروزی می گوید

  سلام
  میشه درباره شماره ۴ بیشتر توضیح بدید از کجا بغهمیم هدمان واقع بین است ؟ آخه گفتند : « می تونی هر تخیلی را که در ذهنتان است به واقعیت تبدیل کنید »
  پس مکه هدفی است که غیر واقع بین باشد ؟ از کجا بفهمیم هدفمان منطقی است ؟
  امیدوارم مثل همیشه پاسخگو باشید
  با تشکر

  1. می گوید

   سلام
   در جواب سوالتان
   ** (از کجا بغهمیم هدفمان واقع بین است؟) **

   همانطور که اشاره شد نیم کره چپ مغز با منطق، استدال، محاسبات سر و کار دارد، بنابراین اگر بتواند محاسبه کند که ما با این توانایی ها و امکاناتی که داریم می توانیم به این هدف برسیم و از عهده ی آن برآییم پس آن هدف واقع گرایانه است.

   پس اولین و مهمترین شرطش اینکه به طور منطقی بپذیریم که ما می توانیم به آن هدف برسیم و سپس بتوانیم برای هدف مان یک برنامه اجرایی تهیه کنیم که در دنیای واقعی قابل اجرا باشد.
   شاید یک شخصی که شغل، تخصص، سرمایه و تجربه کافی ندارد بخواهد ظرف مدت یک سال یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد، سوال این است:

   آیا می تواند برای رسیدن به این هدف یک برنامه اجرایی تهیه کند که با انجام دادن آن بتواند یک میلیارد تومان به دست آورد؟
   اگر جواب مثبت باشد آن هدف واقع گرایانه است ولی اگر نتواند برای آن برنامه اجرایی داشته باشد واقع گرایانه نیست.

   ** (آخه گفتند : « می تونی هر تخیلی را که در ذهنتان است به واقعیت تبدیل کنید») **

   بله کاملا درست است به طور مثال
   بدن انسان طوری آفریده نشده که بتواند پرواز کند ولی خداوند قدرت تفکر را به ما داده همان نیم کره چپ مغز که توانست به صورت منطقی و محاسبات دقیق وسیله ای طراحی کند تا انسان به کمک آن پرواز کند.

   نیم کره راست مغز انسان ها در آن زمان می گفت اینکه انسان بتواند پرواز کند، امکان پذیر است ولی نیم کره چپ مغز آنها می گفت امکان پذیر نیست و زمانی که باور کردند، محاسبه کردند، قبول کردند که از نظر منطقی امکان پذیر است، آن وقت بود که هواپیما ساخته شد.

   مشکل ما تخیلات ما نیست، بلکه منطق ما است که بتواند بپذیرد ما می توانیم به هدفمان برسیم.

   **(پس مکه هدفی است که غیر واقع بین باشد ؟)**

   همه ی هدف ها غیر واقع گرایانه هستند مگر اینکه نیم کره چپ مغز ما بتواند رسیدن به آن هدف را محاسبه کند و از طریق منطقی بپذیرد و برای آن برنامه ی اجرایی قابل انجام طراحی کند.

   **(از کجا بفهمیم هدفمان منطقی است ؟)**

   همانطور که اشاره شد اگر بتوانیم برای هدف مان یک برنامه اجرایی طراحی کنیم که در دنیای واقعی قابل اجرا باشد نه در تخیلات، پس آن هدف منطقی است.
   البته شاید این برنامه و هدف برای شما منطقی باشد ولی شخص دیگری بگوید امکان پذیر نیست، مهم منطق شماست که بپذیرد نه منطق دیگران.
   شاد و موفق باشید.

   1. آموزش فن بیان می گوید

    سلام استاد محمدی
    واقعا چه جواب کامل و جامعی

    سوال خوب جواب خوب هم داره 🙂

    1. می گوید

     ممنونم جناب آقای مصطفی لطف دارید

 2. محمد هاشم نوروزی می گوید

  پس یک سوال دیگر : خب پس یعنی شما میگید از عقل و ذهن خودمان تشخیص میدیم که کدام هدف واقع گرایانه است ؟ اگر یک هدفی واقع گرایانه نبود چه کار کنیم ؟

  1. می گوید

   **(اگر یک هدفی واقع گرایانه نبود چه کار کنیم ؟)**

   همانطور که اشاره کردم به طور مثال شاید یک شخصی که شغل، تخصص، سرمایه و تجربه کافی ندارد بخواهد ظرف مدت یک سال یک میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
   اگر مغزش نتواند راه منطقی برای کسب یک میلیارد تومان بیابد، نمی‌تواند باور کند پس این هدف از نظر او غیر منطقی و غیر واقع‌گرایانه است.
   در این حالت باید هدف را آنقدر کوچک کند که از پس آن برآید و ذهنش بتواند بپذیرد و باور کند که می‌تواند به آن هدف کوچک شده برسد.
   مثلا به جای یک میلیارد تومان، پانصد میلیون تومان را به عنوان هدف در نظر بگیرد.
   اگر ذهنش نپذیرفت، ۲۵۰ میلیون تومان کند، اگر نشد باز هم رقم را کوچک‌تر کند آنقدر که ذهنش بپذیرد.

   شاد موفق باشید

 3. محمد هاشم نوروزي می گوید

  میشه در مورد ۳ بیشتر توضیح بدید که منظور از قابل دسترس بودن چیه ؟ و یک مثالی بزنید تا بهتر بفهمیم ؟

  1. می گوید

   سلام
   عذر می‌خوام دیر جواب دادم
   منظور از در دسترس بودن یعنی اینکه واقع‌بین باشیم، ببینیم آیا اصلا امکان رسیدن به آن هدف وجود دارد یا نه؟
   یا اینکه چقدر احتمال وجود دارد به آن هدف برسیم؟
   در یک سمینار مرتبط با موفقیت و هدف گذاری شرکت کرده بودم، سخنران دائم بیل گیتس، ثروتمندترین مرد جهان را مثال میزد.
   خب معلومه هیچ کس نمی‌تونه باور کنه، مگه چند نفر در حد و اندازه‌ی بیل گیتس وجود دارند؟
   از هر ۷ میلیارد نفر، نهایت هزار نفر مثل بیل گیتس تا این حد ثروت داشته باشند.
   اینکه ما بخواهیم هدف تعیین کنیم که مثل بیل گیتس ثروتمند بشیم، احتمالش بسیار بسیار پایینه چیزی حدوده ۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ درصد، تقریبا احتمالش صفر است.
   آیا هدفی که احتمال رسیدن بهش تا این حد پایینه، میشه به عنوان یک هدف انتخاب و پیگیریش کرد؟
   اهداف را نباید آنقدر دور انتخاب کنیم که هر چقدر تلاش کنیم نتوانیم به آن برسیم، از طرفی هم آنقدر نزدیک نباشند که هیچ هیجانی در ما ایجاد نکنند.
   اگر کسی درآمد یک ماهش ۱ میلیون تومان در ماه است هدفش این نباشد که ظرف یک سال درآمدش را به ماهی ۱۰ میلیون تومان برساند.
   بهتر است از استراتژی دو برابر کردن استفاده کند، یعنی هدفش این باشد که درآمدش را دو برابر یعنی به ۲ میلیون تومان برساند و وقتی به این هدفش رسید، هدف بعدی‌اش این باشد که
   درآمدش را که ۲ میلیون تومان است را دو برابر کند.
   البته منظورم این نیست که کسی که ۱ میلیون تومان در ماه درآمد دارد نمی‌تواند ظرف یک سال آن را به ۱۰ میلیون تومان برساند، البته که امکان پذیر است ولی باید سختی‌های زیادی را تحمل کند، از جان‌گذشتگی و فداکاری‌های زیادی انجام دهد که معمولا کمتر کسی توانایی تحمل چنین شرایطی را دارد، پس بهتر است از همان استراتژی دو برابر کردن استفاده کنیم که هم مطمئن است و هم احتمال رسیدن به هدف زیاد است.
   در این حالت هیچگاه متوقف نخواهیم شد.
   شاد و موفق باشید

   1. رامین رحمانی می گوید

    سلام ولی من شغلی سراغ دارم که بتوانید سریع و طرف شش ماه ب در آمد ۱۰ ملیون تومان رسید

 4. محمد هاشم نوروزی می گوید

  مورد ۳ و ۴ یکی نیست ؟

  1. رامین رحمانی می گوید

   سلام ببخشید ک دخالت میکنم ولی از نظر من اگه بخوام مثالی بزنم میشه گفت مثال ۳ مثل این می مونه ک بگیم من میخوام در مدت زمان ۱۰ دقیقه میخوام ب کره ماه برسم صبحانه بخورم و سریع برگردم این از لحاظ منطق جواب نمیده ولی برای مورد۴ این که شما می تونید ب ماه سفر کنید صبحانه بخورید و برگردید ولی در مدت زمان مشخص شده در یک روز مشخص شده تایم رفت و برگشت و…نه ب صورت رویا(نیم کره سمت راست)بلکه به صورت منطق و برنامه ریزی شده(نیم کره چپ) ببخشید ک دخالت کردم امیدوارم ب دردت بخوره

 5. محمد هاشم نوروزی می گوید

  لطفا جواب بدید خیلی منتظر بودم

 6. مینا می گوید

  سلام
  از کجا باید ادامه مقاله و بخونیم
  راجبه هدف از نیم کره سمت راست ؟؟؟؟؟؟

  1. می گوید

   سلام
   لطفا مقاله «نقش احساسات «بخش احساسی» در هدف گذاری» را بخوانید

   لینک مقاله:
   http://modirehadaf.com/the-role-of-emotions-in-targeting/

 7. سعیده قاسمی می گوید

  به دنبال سایت قابل اعتمادی برای هدف نویسی بودم که به سایت شما برخوردم.
  ممنون از شما بابت مقاله های خوبتان

  1. می گوید

   ممنون شما لطف دارید

 8. ولید منصوری مجد می گوید

  ممنونم از نویسنده و نگارنده این مطلب واقعا مطالب با ارزشی بود

  1. می گوید

   ممنون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 3 =

CONTACT US
221, Mount Olimpus, Rheasilvia, Mars,
Solar System, Milky Way Galaxy
+1 (999) 999-99-99
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDYwNDQuMjc1NjM3NDU2ODA1ITJkLTczLjk4MzQ2MzY4MzI1MjA0ITNkNDAuNzU4OTkzNDExNDc4NTMhMm0zITFmMCEyZjAhM2YwITNtMiExaTEwMjQhMmk3NjghNGYxMy4xITNtMyExbTIhMXMweDAlM0EweDU1MTk0ZWM1YTFhZTA3MmUhMnNUaW1lcytTcXVhcmUhNWUwITNtMiExc2VuITJzITR2MTM5MjkwMTMxODQ2MSIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MCI+PC9pZnJhbWU+
Thank You. We will contact you as soon as possible.
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
دانلود رایگان کتاب چگونه هوشمندانه تصمیم بگیریم و چگونه قاطعانه عمل کنیم
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
دانلود رایگان کتاب
چگونه اهداف خود را تعیین کنیم و به آن برسیم
دستورالعمل تعیین اهداف
فقط 4 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید!
دانلود رایگان کتاب
چگونه اهداف خود را تعیین کنیم و به آن برسیم
دستورالعمل تعیین اهداف
فقط 4 ثانیه تا دانلود کتاب فاصله دارید!
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
فقط 4 ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل‌تان را وارد کنید
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل واقعی و فعال‌تان را وارد کنید تا بتوانیم
لینک دانلود را برایتان ارسال کنیم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافیست آدرس ایمیل واقعی و فعال‌تان را وارد کنید تا بتوانیم
لینک دانلود را برایتان ارسال کنیم.
کافیست نام و ایمیل خود را در کادر زیر وارد
کنید تا درس‌ها به ایمیل‌تان ارسال شود
دوره رایگان چگونه هدف‌گذاری کنیم
و به آن برسیم
سپاسگزاریم که در این دوره شرکت کردید، نهایت تا چند دقیقه دیگر درس اول به ایمیل‌تان ارسال می‌شود.